Bogusława Boyen Radca Prawny
Kancelaria Prawna
Kancelaria Prawna
Strona główna

Radca Prawny Bogusława Boyen

Kancelaria Prawna

kontakt:

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Mickiewicza 4/4
39-400 Tarnobrzeg

e-mail:
b.boyen@onet.pl

tel.: + 48 602 61 23 75

Adwokat Katarzyna Boyen

Kancelaria Adwokacka
ul. Wilcza 66/68 lok. 9
00-697 Warszawa

Kancelaria Adwokacka filia w Tarnobrzegu
ul. Mickiewicza 4/4
39-400 Tarnobrzeg

e-mail: katarzyna.boyen@adwokatura.pl

tel.: + 48 692 999 289


O nas

Kancelaria zapewnia  kompleksowe doradztwo prawne zarówno podmiotom indywidualnym jak i przedsiębiorcom. Dokładamy wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi były kompletne oraz jak najwyższej jakości. Naszym celem jest, aby właśnie najwyższa jakość doradztwa oraz kompleksowość świadczeń wyróżniały nas na rynku. 

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:

prawo cywilne (głównie problematyka zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego),

prawo pracy (przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich i umów o zakazie konkurencji, sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy a także innych wewnętrznych aktów prawnych z zakresu prawa pracy, reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych)

prawo ubezpieczeń (problematyka odszkodowań, w tym odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi),

prawo gospodarcze i handlowe (pełna obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, doradztwo korporacyjne, obsługa prawna procesów inwestycyjnych, windykacja należności) - stała obsługa prawna,

prawo zamówień publicznych (wstępna ocena warunków udzielenia zamówienia, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzanie środków odwoławczych od czynności zamawiającego podjętych w toku postępowania oraz reprezentacja klienta Kancelarii w postępowaniach nimi zainicjowanych; współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pomoc prawna w zakresie oceny złożonych ofert),

gospodarka nieruchomościami na cele inwestycyjne i komercyjne,

prawo rodzinne i opiekuńcze (prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty),

prawo procesowe (reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz arbitrażowych),

prawo wieczystoksięgowe (postępowania wieczystoksięgowe: m. in. o wpis i wykreślenie prawa własności i użytkowania wieczystego, hipotek, roszczeń - np. wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży, postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),

prawo zabezpieczające i egzekucyjne (prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych: kompleksowa windykacja należności),

prawo karne (doradztwo i obrona w sprawach karnych zwłaszcza karnych gospodarczych, prowadzenie spraw przed takimi organami jak policja, prokuratura, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne jak również w postępowaniu przed sądem),

prawo własności intelektualnej oraz prawo nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria specjalizuje się  w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Pomoc prawną oferowaną przez Kancelarię, charakteryzuje zarówno najwyższy standard usług oparty na wieloletnim doświadczeniu oraz bezpośredni kontakt z Państwem zapewniający wszechstronne bezpieczeństwo prawne firmy. Wiedza oraz długoletnia praktyka sprawia, iż Kancelaria oferuje fachowe rozwiązania umożliwiające realizację wyznaczonych przez Państwa celów biznesowych, zmniejszając  przy tym ryzyko powstawania problemów prawnych w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 
Strona głównaNasz zespół